Fumigasyon

Global ticaretin önem kazanmadı ile ihracat-ithalat yapılan ürün veya taşıma araçlarında zararlı canlıların, bir ülkeden diğerine nakil olmasını ve ürüne zarar vermesini önlemek amacı ile geliştirilmiş, kanun-tüzük belirlenerek yasalarla çerçevesi belirlenmiş bir önlem biçimidir.

Bu anlamda, IPPC örgütüne bağlı tüm dünya ülkeleri coğrafi koşullarını göz önüne alarak, bütününde aynı, uygulamada farklı metotlar geliştirmiş ve bu metotları uygulayacak özel kurs almış teknik personele bünyesinde görev veren özel kuruluşlara, bakanlık tarafından dünya genelinde geçerliliği kabul gören uygulama-sertifika düzenleme yetkisi vermiştir.

Müşteri firmalarımızın gerçekleştirdikleri ihracatlar nereye olursa olsun, koordinasyon içinde çalışmalar yaptığımız yurtdışı temsilcilerimizin güncel bilgileri bizlere ileterek, o ülkenin hangi fumigasyon uygulamasını istediğini yakından takip edebiliyoruz.

  • KONTEYNER FUMİGASYONU
  • BMSB FUMİGASYON 
  • KHAPRA FUMİGASYON
  • GEMİ FUMİGASYONU
  • SİLO FUMİGASYONU
  • DEPO FUMİGASYONU

BMSB FUMİGASYON

BMSB (Brown Marmorated Stink Bug – Kahverengi Marmorize Kokarca) fumigasyonu, özellikle bu zararlıya karşı yüklerin korunması için uygulanan bir yöntemdir. BMSB, tarım ürünlerine ciddi zararlar verebilen bir türdür ve birçok ülke, bu zararlıya karşı ithal edilen ürünlerde fumigasyon işlemi yapılmasını zorunlu tutmaktadır. BMSB fumigasyonu, bu zararlıyı etkili bir şekilde kontrol altına alarak, yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.

KHAPRA FUMİGASYON

Khapra fumigasyonu, Khapra böceği (Trogoderma granarium) gibi zararlıların yok edilmesi için uygulanan bir işlemdir. Khapra böceği, özellikle tahıl ve diğer kuru gıda maddelerine büyük zararlar verebilir. Bu böceğin varlığı, gıda güvenliği açısından ciddi riskler oluşturur ve birçok ülke, bu zararlıya karşı katı önlemler almaktadır. Khapra fumigasyonu, bu zararlıyı etkili bir şekilde yok ederek, yüklerin güvenliğini sağlar.

GEMİ FUMİGASYONU

Gemi fumigasyonu, gemi boşluklarının ve yük alanlarının zararlı organizmalardan arındırılması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem, özellikle gemiyle taşınan yüklerin zararlılardan korunması ve gemi içerisinde hijyenik bir ortamın sağlanması için önemlidir. Gemi fumigasyonu, zararlıların gemiye ve yüklere yayılmasını önleyerek, taşımacılık sürecinin güvenliğini artırır.

SİLO FUMİGASYONU

Silo fumigasyonu, tarım ürünlerinin depolandığı silolarda zararlı böcek ve mikroorganizmaların yok edilmesi için yapılan bir işlemdir. Bu işlem, depolanan ürünlerin zarar görmesini önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Silo fumigasyonu, özellikle uzun süreli depolama sırasında ürünlerin kalitesinin korunmasında kritik bir rol oynar.

DEPO FUMİGASYONU

Depo fumigasyonu, depo ve antrepoların zararlı organizmalardan arındırılması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem, depolanan yüklerin zararlılardan korunması ve depo ortamının hijyenik tutulması için önemlidir.

Depo fumigasyonu, geniş bir yelpazede zararlıları etkili bir şekilde kontrol altına alarak, depolanan ürünlerin güvenliğini sağlar.

Rodosto Lojistik olarak, fumigasyon hizmetlerimizle müşterilerimizin yüklerini zararlılardan koruyor ve uluslararası taşımacılık standartlarına uygunluğunu garanti ediyoruz. Her bir fumigasyon işlemi, alanında uzman ekibimiz tarafından dikkatle ve profesyonellikle gerçekleştirilir, böylece yüklerinizin güvenliği en üst düzeyde sağlanır.

Fumigasyon Nedir?

Fumigasyon, zararlı organizmaları kontrol altına almak veya yok etmek amacıyla, özellikle kapalı alanlarda veya ambalajlanmış ürünler üzerinde, gaz halindeki pestisitlerin kullanıldığı bir işlemdir. Bu yöntem, genellikle tarım ürünleri, gıda maddeleri, depolar, gemiler, konteynerler ve diğer taşıma araçları gibi çeşitli ortamlarda uygulanır. Fumigasyonun temel amacı, zararlı böcekler, kemirgenler, mikroorganizmalar ve diğer zararlılar gibi istenmeyen canlıları etkili bir şekilde yok ederek, taşınan veya depolanan ürünlerin güvenliğini ve kalitesini korumaktır.

Fumigasyonun Önemi

Fumigasyon, küresel ticaretin önemli bir parçasıdır. Tarım ürünlerinin, gıda maddelerinin ve diğer malların uluslararası taşınması sırasında, bu ürünlerin zararlı organizmalar tarafından kontamine olması veya zarar görmesi riski bulunmaktadır.

Fumigasyon işlemi, bu riskleri minimize ederek, ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve depolanmasını sağlar. Ayrıca, birçok ülke, belirli zararlılara karşı ürünlerin fumigasyonunu zorunlu tutarak, kendi ekolojik sistemlerini ve tarım sektörlerini korumayı amaçlar.

Fumigasyon Süreci

Fumigasyon süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

  1. Hazırlık: Fumigasyon yapılacak alanın veya ürünlerin fumiganta maruz kalacak şekilde hazırlanması. Bu, alanın sıkıca kapatılmasını ve hava almayacak şekilde mühürlenmesini gerektirebilir.
  1. Fumigant Uygulaması: Seçilen fumigantın, belirlenen konsantrasyonda ve süre boyunca uygulanması. Fumigant seçimi, hedeflenen zararlıların türüne ve uygulama alanının özelliklerine göre değişiklik gösterir.
  1. Havalandırma: Fumigasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, fumigantın güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırılması için havalandırma yapılır. Bu aşama, fumigantın tamamen dağılmasını ve alanın insanlar ve hayvanlar için güvenli hale gelmesini sağlar.
  1. Kontrol ve Temizlik: Fumigasyon ve havalandırma işlemlerinin ardından, alanın güvenli olduğunun doğrulanması ve zararlı organizmaların etkili bir şekilde yok edildiğinin kontrol edilmesi.

Fumigantlar

Fumigasyon işleminde kullanılan fumigantlar, genellikle yüksek derecede toksik gazlardır. Bu nedenle, fumigasyon işlemleri sırasında ve sonrasında, insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından dikkatli olunması gerekmektedir. En yaygın kullanılan fumigantlar arasında metil bromür, fosfin ve sülfüril florür bulunur. Her bir fumigantın kullanımı, belirli avantajlar ve dezavantajlar sunar ve seçim, hedeflenen zararlıların türüne, uygulama alanının özelliklerine ve mevzuata uygunluğa göre yapılır.

Fumigasyon, etkili bir zararlı kontrol yöntemi olmasının yanı sıra, uygulanması ve yönetilmesi konusunda uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle, fumigasyon işlemleri, konusunda eğitimli ve sertifikalı profesyoneller tarafından gerçekleştirilmelidir.